Kategori: Jegongan

Iklan nang koran banyumas larang ya kang

Iklan nang koran banyumas larang ya kang – Iklan koran banyumas larang apa ora kang menurute rika ? Kuwe pitakonane kang wasim pas takon karo kang tarjo nang warung. Biasane wong loro iku seneng ngobrol karo ngunjuk kopi , terus mbahas masalah dodolan barang sing urung payu.

Jaman pancen tambah angel ya kang , dodol lan masang iklan nang koran saiki wis ora kaya disit , korane sepi dadine ora ana sing ngerti nek inyong karo rika nawarna barang. Kang tarjo , cara rika apike kepriye ya men dodolan dadi payu , sebab inyong wis nyoba nawakna urung payu  ?

Kang tarjo banjur ngunjuk kopi terus matur maring kang wasim. Jan jane kaya kiye kang , wingine nyong tes adol meja karo kursi , malah sing tuku wong adoh kang. Rika percaya ora kang , meja karo kursi iku dituku maring wong kalimantan, padahal rika ngerti dewek mbok nek inyong ora meng kalimantan.

Kang wasim banjur njawab : Inyong ora nggugu kang nek meja lan kursine dituku maring wong kalimantan, lho wingine rika be nang umah bae. Rika ora usah ngarang cerita lah kang… sing waras bae nek ngomong, aja malah nglantur , masalahe nyong nawakna nang koran wis sewulan be ora payu kang.

Kang Tarjo ora terima diomong kurang waras , kaya kiye kang… inyong dadi wong ora tahu nglombo, rika ngerti dewek mbok kapan nyong nglomboni rika, jajal kapan kang ? Dadi barang kuwe tek tawarna nang internet kang, inyong pancen ora ngerti komputer, gawe kalimat lan bahasa iklan ya ora teyeng , tapi inyong dibantu maring wong sing lewih ngerti , meja lan kursine ditawakna online kang.

Hi hi hi… (kang wasim ngguyu) : rika wis tambah gaul ya kang , wis ngerti masalah online, aku bae sing wis tahu sinau komputer pas sekolah ndisit urung mudeng kang. Tapi rika mbayar sepira kang bisa nawakna meja kursine kuwe nang onlinenan ? Kang tarjo terus matur : Bayare murah banget kang , inyong mung bayar 300 ewu kanggo setahun kang , saiki nyong wis ulih pesenan ping 3 kang , nek tek total bathine lumayan kang , sepisan ngirim bisa untung 1 juta kang.

Kang wasim banjur takon maning …. : Nyong malah bingung karo rika ya kang tarjo, kuwe rika bayar iklane mung 300rb tapi wis ngirim ping 3 , rika ora ngapusi inyong kang ? Sebab nyong masang iklan nang koran wis entek 5 juta , hasile urung sebanding kang , lho kok rika ngomong nek setahun mung 300rb ?

Kang Tarjo : Iku pancen bener kang , siki ya iklan iklan nang koran dibanding online ya larang nang koran kang , ditambah maning wis ora akeh sing maca koran , alame wis beda, wong padha internetan kang , dadi ya barang apa bae kudu di tawakna nang internet men gelis payu kang.

Kang wasim kethon sumringah , deweke uga kepengin masang iklan nang koran , pancen bener omongane kang tarjo , 300rb setahun ya murah banget , sapa ngerti barang dodolan dadi gelis payu kaya sing dialami kang wasim. Wong banyumas monggo sami masang iklan wonten www.iklanbanyumas.com , mugi mugi enggal pajeng