Kategori: Golet Bojo

Janda banyumas pengin mbojo

Janda banyumas pengin mbojo – Halo kang … rika sing urung duwe bojo nang tahun 2017 klebu begja, sebab iki ana randa ayu nang banyumas (janda cantik banyumas ) sing kepengin bojo secepete. Ananging rika kudu serius kang , duwe identitas sing jelas lan niate bener bener kepengin mbojo .

Ditambah maning , rika uga wis duwe kesiapan kanggo mbojo supayane randa ayu nang banyumas iku cocok karo rika. Masalah umure pira lan penampakan randane kaya apa bisa diwaca nganti rampung kang , karo diamati gambare, menurut rika ayu apa ora jajal ?

Aja mung seneng karo ayune kang , rika juga kudu ngerti njaba jerone , akhlake lan gaya uripe supayane mengkone ora kecewa. Oh ya kang janda ayu banyumas iki duwe anak siji , uwis umur 4 tahun . Sebabe kepengin bojo maning amargo wis pisah karo sing lanang, wis cerai resmi nang pengadilan agama.

Randa ayu iku uga duwe sapi kang , sapine ana 3 , nek rika seneng karo sapine ya wis keliru , kudune seneng karo randane , masalah sapi nomer keri kang. Seumpama rika minat karo janda banyumas sing ayu rupane iku , rika kudu menuhi syarate kang , kiye sarat sarate :

Siji , rika pancen wong lanang sing legan . Bujang utawa duda ora apa apa, sing penting legan babar blas urung duwe bojo lan kepengin mbojo.

Loro , eman karo wong wadon. Ora kena kasar , nempiling , ngampleng utawane nggebugi. Kudu nduweni akhlak sing apik kang , sebab kabeh wong jejodohan kepengin rukun , ayem lan duwe duwit sing akeh kanggo sangu ngibabah nang alam dunya.

Telu, rika kudu rajin solat , bekti marang wong tua lan teyeng ngemong wong wadon . Bisa nrima apa anane lan bisa nampa sifat sifate randa ayu iku kang . Lewih utama maning nek rika duweni bekal agama sing kuat.

Papat , siap mbojo nang wulan Mei 2017 kang . Janda nang banyumas iku njaluk dibojo nang wulan Mei kang , nek rika siap aja kesuwen , cepet cepet kenalan men ora kedisitan wong lanang liyane. Priye kang … gelem apa ora rika mbojo karo randa ? Nek gelem aja nganti nglewati wulan mei ya kang … Matur nuwun.

kabar sing paling anyar : Ngapurane kang , janda cantik di banyumas (randa ayu nang banyumas) wis mbojo kang … nek rika lagi golet bojo aja kelalen nilpun utawa sms meng inyong kang , supaya tek tawakna online nang www.iklanbanyumas.com. Sapa ngerti gusti Alloh Swt nemokna jodone rika secepete. Amiin. Oh ya kang , masang iklan mung 300rb kanggo setahun.